FŐOLDAL * Kapcsolat* Tagok és vendégek * Műsorok * Koncertek * English

Burgondia utca – Vers l’Est je veux aller. Francia–magyar népköltési párhuzamok

Claude Flagel, Carmina Danubiana

Etnofon ERCD080 (2004)

Ez a lemez egy belga-magyar dokumentumfilm („Keletre kén’ menni, mert ottan szép az élet...” A középkori vallon telepesek öröksége a Kárpát-medencében, rendező: Keresztessy Sándor, 2001.), valamint egy rendhagyó koncertsorozat nyomány született. Olyan magyar és francia népköltészeti alkotásokat állítottak egymás mellé, melyek rejtett szálakon kapcsolatot teremtenek Kelet- és Nyugat-Európa folklórja között. Az egymással párokat alkotó balladák és dalok nem közeli rokonai egymásnak, inkább unokatestvéri viszony van köztük. Közös vonásuk, hogy tartalmi vagy formai előképeiket a középkori Európában kell keresnünk. A lemezen hallható balladákat főként a francia és kelet-európai énekmondók stílusában mutatják be, szóló énekként, melyet egy-két hangszer kísér. A más műfajú dalokat a régi és népi hangszerek párhuzamos használatára épülő, szabad feldolgozásban szólaltatják meg az alkotók.

Budavár tövében – A Hunyadiak emlékezete a folklórban (Carmina Danubiana)

Csörsz Rumen István, CsRI-005 (2008)

A Hunyadiaknak emléket állító CD-n magyar, bolgár, makedon, szerb, horvát és szlovén népdalok, illetve régi irodalmi alkotások szólalnak meg, magyar fordításban. A történelmi személyiségek portréját ezek a dalok nemcsak a törökellenes harcok nyomán rajzolták meg, hanem szerelmi történetek szereplőiként is gyakran ábrázolták őket. A tragikus eseményekről (pl. a várnai csatavesztésről vagy Jankula vajda bujdosásáról) szóló énekek mellett tréfásabb hangulatúak is akadnak (Mátyás király és a talányfejtő leány, a részeges Dojcsin Petár és Mátyás király vitája). Külön csemege Arany János Mátyás anyja c. folklorizálódott balladája Székről, valamint az Orpheusz-történet Mátyás király személyére adaptált változata Szlovéniából. A Hunyadi-műsor ősbemutatójára 2006 februárjában Kolozsváron, Mátyás király szülőházában került sor. Mátyás megkoronázásának 550., Nagy László halálának 30. évfordulójára készült hanglemezen e koncertprogramot a trió muzsikusai kutatásaik további eredményeivel gazdagították.

Duna-víz (részlet)

Mátyás koronázása (részlet)